KAIP PANAUDOTI AR IŠSIMOKĖTI UŽDARBĮ

Kai vos tik pradėsite Forever verslą ir pradėsite kompanijos produktus rekomenduoti kitiems,

Jums iš karto pradės kauptis bonusai: nuo visų pirkimų Jums į sąskaitą sugrįžta 5%, o nuo Jūsų pakviestų naujų klientų pirkimų Jūs gaunate 20%.

Kai Jums sėkmingai plečiant verslą ir didėjant Jūsų sukurtos grupės apyvartai Jūs pakilsite į aukštesnį lygį, tada Jūsų gaunami bonusai bus dar didesni.

 

Uždirbti bonusai gali būti panaudoti šiais būdais

1 BŪDAS. Bonusus galima panaudoti nuolaidai perkant prekes. Panaudojamų bonusų suma turi neviršyti 50 procentų užsakytų produktų kainos. Į šią kainą neįsiskaičiuoja, literatūra, įvairūs priedai, mėginukai ir aksesuarai.

2 BŪDAS. Uždirbti bonusai gali būti išmokami distributoriui į jo asmeninę banko sąskaitą, kai jis pateikia reikalingus dokumentus.*

Bonusai yra išmokami nuo 30 eurų. Bonusai gali būti išmokami pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Distributoriaus individuali veikla pagal verslo liudijimą arba pagal individualios veiklos vykdymo pažymą turi būti registruojama mokesčių inspekcijoje pagal distributoriaus gyvenamąją vietą.

 

 

Bonusų išmokėjimo pinigais tvarka:

 

1. PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ. Reikalingi šie dokumentai:

  • Portale Mano VMI arba nuvykus į artimiausią Valstybinės Mokesčių inspekcijos padalinį reikia išsiimti verslo liudijimą.  VEIKLOS RŪŠIS 103 – SUAUGUSIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA.
  • Paslaugų teikimo sutartis: distributorius pasirašo paslaugų teikimo sutartį su UAB FLP Baltics. Sutartis pasirašoma vieną kartą, prieš tai kai bonusai išmokami pirmąjį kartą;
  • verslo liudijimo kopija;
  • prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas, įrašomas paslaugos pavadinimas „Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo veikla“;
  • jei distributorius yra PVM mokėtojas, pateikiama PVM mokėtojo pažymos kopija ir PVM sąskaita-faktūra (vietoj prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvito).

 

2. PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMĄ.Reikalingi šie dokumentai:

  • Portale Mano VMI arba nuvykus į artimiausią Valstybinės Mokesčių inspekcijos padalinį reikia įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. VEIKLOS KODAS 731100– REKLAMOS AGENTŪRŲ VEIKLA.
  • individualios veiklos vykdymo pažymos kopija;
  • sąskaita – faktūra, įrašomas paslaugos pavadinimas „Rinkodaros konsultavimo paslaugos“;
  • jei distributorius yra PVM mokėtojas, pateikiama PVM mokėtojo pažymos kopija ir PVM sąskaita-faktūra.

 

*PASTABOS:

Jeigu distributorius nusprendžia gauti bonusus į savo asmeninę sąskaitą (2 BŪDAS), jis visam laikui netenka galimybės bonusus panaudoti pirmuoju būdu, t.y. kaip nuolaidą perkant produktus.

 

KĄ PASIRINKTI: VERSLO LIUDIJIMĄ AR INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ

Informacijos šaltinis: „VERSLI LIETUVA”

 

Verslo startui arba rinkos patikrinimui nebūtina iš karto steigti įmonės, veiklą galima pradėti su verslo liudijimu arba individualios veiklos pažyma. Renkantis tarp šių formų, patartina kuo tiksliau prognozuoti savo metines pajamas – gyventojų pajamų mokestis pagal verslo liudijimą yra fiksuotas, todėl mokesčių (PSD ir VSD) našta priklauso nuo gautų pajamų. Tikslią sumą sužinosite VMI teritoriniame padalinyje arba pasinaudoję verslo liudijimo skaičiuokle arba individualios veiklos pažymos skaičiuokle.

Verslo liudijimas

Individualios veiklos rūšys, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“. Gyventojas gali dirbti įsigijęs verslo liudijimą, jeigu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju.

Verslo liudijimui įsigyti pateikiamas prašymas ir sumokamas tos savivaldybės fiksuotas GPM mokestis. Kokio dydžio mokestį jums reikės sumokėti, priklausys nuo laikotarpio, kuriam planuojate įsigyti verslo liudijimą ir nuo veiklos rūšies. Tikslią sumą sužinosite VMI teritoriniame padalinyje arba pasinaudoję verslo liudijimo skaičiuokle.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kiekviena savivaldybė tam tikrais atvejais teikia mokestines lengvatas asmenims, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą, pvz. neįgaliesiems, senjorams, našliams, vienišoms mamoms ir kt. Taip pat turint verslo liudijimą galima pasirinkti, kuriomis dienomis per metus dirbti, ir toks pasirinkimas mažina mokesčių naštą. Skiriasi ir verslo liudijimų kainos pagal skirtingą veiklą: nuo 1 Eur iki 684 Eur.

Įsigyti verslo liudijimą galima atvykus į VMI, elektroniniu būdu VMI portale bei naudojantis programėle išmaniesiems telefonams „e.VMI”.

Tuo tarpu individuali veikla pagal pažymą suteikia daugiau pasirinkimo galimybių.

Individuali veikla

Individualią veiklą pagal pažymą galite pradėti vykdyti po to, kai mokesčių inspekcijai pateiksite prašymo formą REG812. Jokio mokesčio iš anksto mokėti nereikia. Individualios veiklos registravimas – paprasta procedūra. Pasibaigus metams, už praėjusius metus bus pateikiama gyventojų pajamų mokesčio deklaracija, kurioje nurodomos veiklos pajamos ir sąnaudos bei sumokami mokesčiai. Individualios veiklos atveju nuo pelno mokamas gyventojų pajamų mokestis (GPM), priklausantis nuo veiklos tipo: 5% arba 15%, Valstybinio socialinio draudimo mokestis (29,7% nuo pusės pelno) bei privalomojo sveikatos draudimo mokestis (9 proc. nuo pusės pelno).

Pagrindiniai Verslo liudijimo ir Individualios veiklos pažymos skirtumai:

·       Verslo liudijimą galima įsigyti mažiausiai 5 dienoms (išskyrus prekybinę veiklą – jai verslo liudijimą galima įsigyti ir 1 dienai). Tuo tarpu individuali veikla pagal pažymą laikoma vykstančia tol, kol jos vykdytojas nepateikia prašymo apie veiklos nutraukimą.

·       Verčiantis pagal verslo liudijimą negalima samdyti darbuotojų, tačiau galima įtraukti vieną iš šeimos narių. Užsiimant individualia veikla pagal pažymą galima samdyti darbuotojus.

·       Verslo liudijimų turėtojai negali tapti PVM mokėtojais. IDV pažymos vykdytojai gali.

·       Įsigyjant verslo liudijimą reikia į priekį sumokėti fiksuotą mokestį, nors nėra aišku, kaip seksis. Veiklą taip pat galima vykdyti tik griežtai tomis dienomis, kurios nurodytos verslo liudijime. Tuo tarpu individualios veiklos pažymos turėtojai nieko į priekį nemoka bei veiklą vykdo kurią nori dieną.

Apskaitos principai

Pajamų apskaita abiem atvejais yra labai paprasta – pildomas pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas, kuriame fiksuojamos pajamos ir išlaidos, o mokestinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama bendra jų suma. Įrašai pateikiami VMI metinėje mokesčių deklaracijoje iki kitų metų gegužės 1 dienos. Vykdant veiklą pagal pažymą papildomai įtraukiami laisva forma pateikti inventorizacijos duomenys, kurie taip pat pateikiami metinėje mokesčių deklaracijoje.

Prieš pasirinkdami veiklos tipą, įvertinkite būsimo verslo ypatumus, veiklos intensyvumą, klientus (juridiniai ar fiziniai asmenys) bei kitus veiklos aspektus. Daugiau informacijos apie veiklą su individualia veikla rasite čia.

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl veiklos formos pasirinkimo ar kitais su verslo pradžia susijusiais klausimais, galite kreiptis į VšĮ „Versli Lietuva“ konsultantus.